Младите хора имат интерес към историческите факти, но е необходимо те да бъдат провокирани и поощрени в това. С този извод обобщи работата на клуб „Родолюбие“ по проекта „Мъдрост и младост - една памет, едно Отечество“ председателят на Съюза на запасните военни и началник на Военния клуб в Русе Димитър Вълков. Специално поздравление към запасните военни, към учениците и техните преподаватели отправи зам.областният управител Явор Янчев. Директори на трите училища - Дойче шуле, Професионалната гимназия по строителство и геодезия и СОУ „Васил Левски“ във Ветово, учители по история и ученици, участвали в работата на клуба, получиха грамоти и по един албум с войнишките паметници в Русенска област. Изложбата с паметниците, която сега е подредена във фоайето на Пленарна зала, от 26 януари ще бъде в библиотека „Любен Каравелов“. Надежда, че родолюбивата дейност с младежите ще продължи изразиха и партньорите от Държавен архив, регионалната библиотека, Инспектората по образованието.