Удължаване на срока за изплащане на кредит чрез фалшиви данни и документи ще изправи пред състав на Русенския районен съд двама души.
Обвинени в документно престъпление са управителят на „Металиче“ ЕООД Светлана И., която заедно с Йордан И. подали в русенски клон на Банка ДСК неверни удостоверения. Случаят е от август 2010 година. 
Повод за подмамването на банката станали финансови затруднения на фирмата, която не успявала да се издължава по кредит. Затова Светлана подала искане за преструктуриране на кредита, промяна на срока за издължаване и нов погасителен план. Банката изискала сключване на анекс като допълнително обезпечение към учредените ипотеки. Във връзка с това жената представила фалшив документ - удостоверение с приложен към него опис. Голяма част от вещите, които били вписани в полза на банката като особен залог обаче, вече били запорирани от данъчните.