Новият ректор на Русенския университет е проф.Велизара Пенчева, която беше част от екипа на досегашния ръководител на РУ чл.-кор. проф.Христо Белоев и в двата му мандата. До сега тя беше зам.-ректор по развитие, координация и прдължаващо обучение. Проф.Пенчева спечели 138 от гласовете на Общото събрание на РУ. Другите трима кандидати проф.Михаил Илиев, проф.Росен Иванов и проф.Красимир Ениманев получиха съответно 79, 35 и 9 гласа.
Проф.Пенчева е 14-ият ректор на университета и първата жена начело на висшето училище в 70-годишната му история. Тя е родена на 1 ноември 1956 година в Оряхово, средното си образование е получила във Враца и оттогава е свързала живота си с Русе.                    
Възпитаник е на РУ - завършила е тук през 1979 година  специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, а от 1980 е асистент в катедра „Транспорт“.
Гласуването беше тайно и по всички правила на провеждането на вот - в „тъмна“ стаичка, като две комисии отмятаха по списък участниците във вота.  
По-рано през деня досегашният ректор чл.-кор.проф.Христо Белоев направи отчет на последния си ректорски мандат от 2011 до 2015 година. Последва представяне на концепциите на четиримата кандидати, които повече от час отговаряха и на въпроси от залата.
Всъщност, изборът за нов ректор на Русенския университет трябваше да се проведе още в късната есен на миналата година, но Белоев се възползва от правото си да иска отлагане с два месеца на процедурата, като мотивът бяха мащабните чествания на 70-годишнината на университета. Затова мандатът на новия ръководител на РУ ще бъде с продължителност 2016-2019 година. 
Белоев, който бе избран за председател на Общото събрание на ВУЗ-а, ще предаде на своята наследница регалиите - жезъла, медальона, а и самия ректорски кабинет на новоизбрания ректор.