43,70 лева ще бъде максималната субсидия, която ще могат да получат фермерите за декар обработваема земя, изчислиха земеделци. Тази сума обаче те ще могат да вземат само за малка част от обработваните площи - максимум за 300 декара, които отговарят и на изискванията за отглеждане на зелени култури. В масовия случай субсидията ще бъде 16,20 лева/декар.
До април месец фонд „Земеделие“ планира да приключи с всички теренни проверки на място, за да могат фермерите да получат плащанията си по две от новите схеми за подпомагане по първия стълб - така наречените зелени плащания и преразпределителни плащания. Бюджетът по двете схеми надхвърля 573 млн. лв.
При преразпределителното плащане ставката на хектар е 149 лв., което означава, че за декар се полагат 14,90 лв. Парите се дават за първите 300 декара, допустими за подпомагане по схемата за площ и се отпускат над субсидията по нея. Плащането не е обвързано с производство.
Фермерите няма да получат преразпределителни субсидии, ако след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си с цел облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане.
В периода от 20 до 30 април фонд „Земеделие“ ще преведе и субсидиите за зелени плащания, където ставката е 126 лв. на ха. За декар всеки фермер ще получи по 12,60 лв., ако е спазил всички селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Това важи само за стопанства, които отглеждат над 100 декара (10 хектара).
Очаква се към края на януари фермерите да получат базовото плащане за декар обработваема земя, което по предварителни изчисления е около 16,20 лв.