Столичният синдик Веселин Банков, поел управлението на фалиралата „Дунавска коприна“ през миналата година, продава имоти на фирмата в село Сломер, Община Павликени. Списъкът за публичния търг включва 7 производствени сгради и складове, свинарник и трафопост с обща площ към 2300 кв.м и цялата изградена инфраструктура, ведомствени пътища, ВиК и огради. Началната продажна цена е 62030 лева.
„Дунавска коприна“ е в несъстоятелност от 1 юни 2011 г. През последните години бяха назначени няколко търга за продажба на активите на тъкачницата в Русе, но на никой от тях не се явиха купувачи. На последния от тях теренът от 42,5 декара и 39 промишлени и административни сгради се продаваха за 5 137 560 лева. През миналата година покрай смяната на синдика така и не бе направен нито един опит за продажба на терена и сградите на фирмата в Западна промишлена зона.