Основната характерна черта на пазара на земеделски земи в община Русе през 2015 г. бе значителният превес на търсенето спрямо предлагането. Това доведе до ръст в цените на нивите средно с около 10% на годишна база. Разбира се, трябва да отчетем разликата между малки и големи парцели и зависимостта на офертите от срока на сключения аренден договор. Това коментира в анализ на пазара за изминалата година специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“.
Землищата с най-високи цени остават Червена вода, Николово и Бъзън. Там сделки през 2015 г. са сключвани в широкия ценови диапазон между 950 и 1250 лв./дка. Специално в Николово са регистрирани и най-голям брой покупки, предвид по-голямата конкуренция между повече земеделски производители. 
Най-малък брой сделки са извършени в Семерджиево и Ново село при ценови нива между 1000 и 1100 лв./дка. Тук се наблюдава известен спад както при търсенето, така и в предлагането на земеделска земя. 
В землището на Русе се засили диференциацията в зависимост от местностите. Продажбите се извършват на цена около 1100 лв./дка, което е и средната стойност на нивите за цялата община в момента. В близките до града Долапите, Средна кула и Басарбово пазарът на земя се диктува главно от запазените и добре функциониращи големи земеделски кооперации. Те от една страна гласуваха добри ренти за своите арендодатели - 60 лв./дка за 2015г., а от друга ангажират повечето от тях с 5- и 10-годишни арендни договори за обработка. Това не позволи съществен ръст на цените на нивите в тези райони и те останаха между 900 и 1000 лв./дка, коментират от „Русе ленд“. 
Известен напредък се наблюдава в други землища, където рентите са същите - между 50 и 60 лв./дка, но цената на земята е с 20% по-висока - например в Бъзън, Червена вода и др. В останалите села на региона - Хотанца, Просена и Долно Абланово, офертите „купува“ през 2015 г. варираха около средните стойности за общината от 1100 лв./дка. За разлика от ръста в цените на нивите през годината, при наемите и рентите на повечето места не са наблюдавани съществени промени. Очакванията на „Русе ленд“ за 2016 г. са за запазването им на сегашните нива.