Призив към хората, които забележат ВиК аварии, да се обаждат на специализирания денонощен телефон за повреди, отправиха от дружеството. Сигнали за шум в инсталацията, течове и улягане на пътни настилки могат да се оставят на 082/ 820 182.
От дружеството съобщават още, че с повишаването на температурите са зачестили обажданията за замръзнали водомери, които трябва да бъдат ремонтирани или сменени. Затова напомнят, че при замръзнали и впоследствие размразени инсталации и водомерни възли изтичащата вода може да нанесе сериозни повреди по конструкцията на сградите и да натрупат значителни сметки. При аварии в незазимени или в  зазимени, но не по правилата обекти, ВиК ще извършва ремонт срещу заплащане.