Обжалване на класирането бави сключването на договор по обществената поръчка за стопанисването и експлоатацията на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Това става ясно от обявената процедура за договаряне без обявление, с която общината възлага на фирма „Берус“ временно да стопанисва сметището. Основният мотив да се предприемат тези действия е, че е на лице опасност за поставяне в риск на около 250 000 жители, тъй като за година на сметището се депонират около 90 000 тона отпадъци. Това са неопасни, инертни и опасни отпадъци на пет общини и селата към тях, а липсата на оператор би довела до зарази и епидемии. 
Общината обяви обществената поръчка за стопанисване на регионалното депо още през август, като по нея подадоха оферти четирима кандидати, а през декември стана ясно, че на първо място е класирана русенската „Комуналефект сервиз“. Консорциумът между русенските „Берус“ и „Вега сервиз“ остана на второ място в класирането. Останалите двама кандидати - пловдивската „Мит и Ко“ и ДЗЗД „Рисайлинг енд уейст калекшън“, което включва русенската „Декра строй“ и новозагорската „Сорико“, бяха отстранени от участие в процедурата, тъй като офертите им не отговаряха на предварително обявените условия. 
Фирмата победител в обжалваната поръчка е с управител Васил Ненчев и широк предмет на дейност. Общата стойност на поръчката е 3 125 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 5 години. Сметището е изградено върху площ от 292 дка общинска земя, като в неговите граници има свободни терени, предвидени за изграждане още клетки за неопасни и опасни отпадъци.