Общината обяви конкурс за главен архитект, след като миналата седмица Симеон Рангелов се раздели с общинската администрация по взаимно съгласие. Бившият главен архитект бе възстановен на поста с решение на Върховния административен съд /ВАС/, който окончателно обяви уволнението му за незаконно. Рангелов обаче напусна и реши да продължи да се занимава със собствен бизнес. Длъжността му се изпълнява от арх.Живка Бучуковска. 
От кандидатите за нов главен архитект се изисква да са магистри по образование и да имат четири години професионален опит. Спечелилият конкурса ще ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Русе. Освен това ще координира и контролира дейността на дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ и ще издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията. Според обявлението основната заплата, която ще получава новият главен архитект, ще е от 430 до 1600 лева. Конкурсът за подбор на кандидатите ще премине в два етапа - решаване на тест и интервю, като документи се приемат до 19 януари.