Русенското дружество „Петър Караминчев“ АД е станало солидарен длъжник и ипотекарен длъжник на „Синергон Енерджи“ ЕООД, става ясно от съобщение на „Синергон Холдинг“, който притежава и двете фирми. Съдлъжничеството е по кредит за 2 млн. лв. от Райфайзенбанк ЕАД със срок до 28 февруари 2017 г.
Отношенията между фирмите в групата на „Синергон Холдинг“ АД се преплитат все повече в последните дни, седмици, месеци и години. Става дума за взаимно изкупуване на длъжници, удължаване на депозити, превръщане на дълг в капитал, съдлъжничество.
За обезпечението по кредита служат дълготрайни материални активи на „Петър Караминчев“ АД в Русе, местност Пухлево дере, ул. „ТЕЦ Изток“ 71.
Самото акционерно дружество „Петър Караминчев“ има неконсолидирана загуба от 289 хил. лв. през 2014 г., а консолидираните резултати на дружеството са далеч по-лоши - загуба от 1,357 млн. лв. 
Някогашният производител на балатуми, който беше един ог големите работодатели в града, се сви до малка фирмичка след продажбата на терена му на бул. „Липник“ на израелската компания GTC, която имаше намерение да строи там мол, но се отказа от плановете си. Сега в „Петър Караминчев“ работят десетина човека, но дружеството все още притежава активи за над 17 млн. лева, от които към 9,7 млн. лева се водят в инвестиционни имоти. Тези активи намаляват всяка от последните шест години. През 2008 г. предприятието притежаваше сумарни активи от 32,8 млн. лева.