Инж. Владислав Великов е специалист по подобрителни процеси и синхронно производство. Реализирал е успешни проекти в подобряване на ефективността на компании от различни индустрии като IT, хранително-вкусова, автомобилна и текстилна. Методологиите, които използва при създаването на постоянно подобряващи се процеси, са Lean, „Теория на ограниченията“, „Тотално управление на качеството“ и др. Работил е в няколко международни компании, в които е реализирал добри резултати. Сега е собственик на консултантска компания „Improvinn“.

Теория на ограниченията използва логика, която ясно дефинира как трябва да се наблюдават защитите. Тези защити наричаме буфери. В дистрибуционните среди количеството стока, което искаме да съхраняваме в дадена локация (включително PWH и RWH), се нарича размер на буфера и той е от вида инвентарен буфер.
Размерът на буфера представлява брой артикули, които искаме да поддържаме в цялата верига на доставки за тази локация. Например, ако за артикул 1 размерът на буфера е 100 бр. и в момента в обекта имаме 40 бр., то ние ще очакваме 60 бр. да бъдат поръчани или да пътуват вече от захранващата локация. Ако тези 60 бр. не пътуват, трябва веднага да се стартира поръчка.
Различните стокови локации ще имат различни буфери за един и същ артикул, тъй като има разлика между търсенето и предлагането. 
Проникване в буфер се дефинира, като липсващите бройки от буфера се разделят на размера на буфера. От примера по-горе, проникването в буфера ще е: 100-40 = 60 - липсващи. Размера на буфера е 100, следователно 60/100=0, 6*100=60% проникване.
Размерът на буфера е разделен на три еднакви зони. Проникването в буфера определя цвета на буфера, спрямо зоната:
под 33% проникване - зелен
между 33% и 67% - жълт
между 67% и 100% - червен
100% проникване - черен
Цветът на проникването индикира нивото на спешност за попълване за тази стока:
Зелен - инвентарът в тази локация е висок - има повече от достатъчна защита.
Жълт - инвентарът е задоволителен - има нужда да се поръчат допълнително бройки.
Червен - инвентарът в точката на консумация е в риск от изчерпване - трябва да се транспортират някакви бройки.
Черен - стоката е изчерпана от обекта за консумация, което означава, че всеки час губим възможност за продажба. Тази ситуация трябва да се разреши, колкото се може по-рано.
Теория на ограниченията иска да се използват лесни и прости методи за поръчки и в същото време не иска да се прилагат сложни модули за прогнозиране. Теория на ограниченията използва динамични измерители на актуалното консумиране на стоките и настройва нивата на инвентар спрямо това. Нарича се Динамично управление на буфери (Dynamic Buffer Management - DBM). 
Наблюдавайки проникването на буфера за всяка локация и всеки продукт, ние можем да идентифицираме дали размерът на буфера е правилен. DBM твърди, че ако наблюдаваме и пренастройваме размера на буфера, ние можем лесно да се доближим до „истинското“ количество, което трябва да поддържаме, за да покриваме търсенето, вземайки под внимание доставките. 
DBM гледа в две направления:
1. Дали буферът е прекалено голям?
2. Кога буферът е прекалено малък?
Когато се опитваме да определим дали буферът е прекалено голям, индикацията е, когато проникването в буфера за артикул в определена локация е било твърде много в зелената зона(Too Much in Green - TMG). Това означава, че е бил в зелената зона няколко последователни дни и имаме прекалено голям буфер, за да осигурим търсенето. Ето няколко възможни причини:
1. Търсенето е намаляло.
2. Доставките са реализирали голямо подобрение.
3. Буферът е твърде голям.
4. Търсенето се колебае много - по-добре е периодът за проверка за зелена зона да се увеличи, а не да се намалява буферът.
Основната препоръка е да се намали буферът с 33%. 
Много подобен е механизмът, който се използва за определянето дали буферът е твърде малък - определяне дали даден артикул в тази стокова локация е бил твърде много в червената зона (Too Much in Red - TMR). Алгоритъмът обикновено е различен, защото в този случай ние искаме той да бъде много отзивчив към изчерпването на запасите, не както TMG, където искаме да сме по-защитени. Най-важното при TMR е да определим дали даден артикул е в червената зона за няколко дни. Причини за TMR:
1. Търсенето се е увеличило - тази причина е за предпочитане.
2. Доставчикът има проблеми.
3. Буферът е твърде малък.
4. Търсенето се колебае силно.
Основната препоръка е да се увеличи буферът с 33%. След пренастройване на буфера, артикулът трябва да влезе в „спокоен режим“, през който никакви промени на буфера не трябва да се правят.
https://vladyvelikov.wordpress.com/