За настаняване в общински жилища в Русе през 2016 г. чакат 148 семейства, които са били включени в списъка за 2015, но не са имали късмета да получат квартира. Това са 42 самотно живеещи русенци, 55 двучленни, 34 тричленни, 15 четиричленни и две петчленни семейства.
Проектосписъкът на утвърдените домакинства, които живеят в реституирани имоти, и крайно нуждаещите се, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища, е публикуван на сайта на Общината, а възражения по него могат да бъдат направени до кмета Пламен Стоилов в 14-дневен срок. Оказа се, че половината от чакащите семейства остават в списъка, тъй като имат претенции в кой квартал да бъде жилището, в което ще бъдат настанени. Например едното петчленно семейство, което чака ред, отказва общинско жилище в кварталите „Дружба“ или „Чародейка“, като настоява да е във „Възраждане“. И това далеч не е единственият подобен случай, като традиционно най-люта е битката за жилища в центъра. 
За сравнение през миналата година чакащите са били 116 семейства, като основна причина за увеличения брой заявления е, че все повече хора живеят в крайна бедност и трудно успяват да си плащат наема. Освен това общинският наем е много нисък и това го прави доста привлекателен. 
В края на 2015 общината увеличи резервния си жилищен фонд с два имота на алея „Трепетлика“ и така списъкът включва 127 апартаментd и къщи. Общинските жилища, в които под наем се настаняват нуждаещи се граждани, са 1584 апартамента и 181 къщи. Във ведомствения жилищен фонд попадат 52 ведомствени апартамента и 2 защитени жилища, а в списъка за продажба на граждани с жилищно-спестовни влогове има 3 къщи. Окончателният списък на стопанисваните жилища от общинско предприятие „Управление на общински имоти“ ще бъде внесен за гласуване от Общинския съвет още през февруари.