Кметът на Бяла ще управлява общината срещу 1950 лева месечно, а кметовете на селата ще получават от 650 до 950 лева, считано от първи януари, решиха общинските съветници в градчето на сесията в края на декември. От кметовете на малките населени места с най-високи заплати ще са Панайот Панайотов в Босилковци, Тихомир Йорданов в Дряновец и Емил Георгиев в Копривец - 950 лв. Техният колега Добромир Добрев от Полско Косово ще получава 834 лв. Срещу 650 лева ще се разписват месечно останалите петима кметове в Беленската община, тъй като те управляват кметства с население до 500 души - Бистренци, Ботров, Лом Черковна, Пейчиново и Стърмен.