Виктория ИВАНОВА
Обществена поръчка за избор на изпълнител за аварийното укрепване на подпорната стена на пътя Бяла-Попово пусна Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътят, който е пред пропадане и за който Община Бяла многократно алармира, че заплашва да срути канализационния колектор, е с дължина 50 метра. Той минава през града и е част от уличната мрежа. Пътната настилка на места дори няма асфалт. 
Участъкът се е активизирал в средата на 2013 г., появили са се пукнатини и деформации на пътя, а подпорната стена се е разрушила частично, засегнатият участък е 39 м. През юни 2013 г. е извършен оглед и е потвърдено аварийното състояние на стената, сляганията и пропаданията на пътя. Спешно е изработен проект за аварийно укрепване, като Областно пътно управление Русе е сключило договор с „Тандем-инженеринг“ през ноември. Фирмата е изготвила техническия проект през декември, като предвижда нова подпорна стена с дължина 40 м.
Година след това част от същестуващата подпорна стена се е срутила и готовият проект за укрепване вече не отразявал реалното състояние на съоръжението. През март 2015 г. на „Тандем-инженеринг“ е възложено да го актуализира, като се предвиди изграждане на нова опорна стена с дължина 30 м и да се направят анкери с дължина 24 м.
Прогнозната стойност е 500 000 лева без ДДС, а крайният срок за изпълнение - два месеца.