Четирима останаха кандидатите за нов ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Така информацията на „Утро“ от 8 декември миналата година се потвърди вчера в 14 ч, когато изтече срокът за подаване на документи. 
Във вторник в 14 ч, когато започва заседанието на Общото събрание, неговите членове ще избират нов ректор на мястото на чл.-кор.проф.Христо Белоев от четирима негови колеги. Това са двама от сегашните заместници на ректора - проф.Михаил Илиев и проф.Велизара Пенчева, както и деканът на Транспортния факултет проф.Росен Иванов и преподавателят проф.Красимир Ениманев. 
Вчера проф.Росен Иванов покани журналисти, за да представи своята платформа и да разясни вижданията си за бъдещото развитие на университета. Според него „е дошло време за нови хора в управлението на университета, хора специалисти, хора с опит, познаващи проблемите, предлагащи решения, носещи отговорност“. Проф.Иванов е убеден, че „по обективни причини голяма част от ядрото на предишния екип не може да участва в новия управленски екип на Русенския университет“. Той работи в университета от 1986 г., фактически година, преди да се дипломира. Натрупал богат преподавателски, изследователски и административен опит, проф.Иванов е убеден, че РУ трябва да работи за привличане на чужди студенти и с разкриване на специалности на английски, а също за финансова самостоятелност, международна проектна дейност, активиране на научната работа и създаване на собствени интелектуални продукти. 
На 12 януари с тайно гласуване 277 членове на Общото събрание ще изберат новия ректор. Изборът ще се състои, ако за един от кандидатите гласуват 50 на сто плюс един от членовете на Общото събрание. Пак тогава ще бъде избран и новият председател на Общото събрание. Единствената номинация за поста е на сегашния ректор Белоев.