Създаденото по Закона за задълженията и договорите дружество „Русе 2015“, което включва русенските „Ас-Строй“ и „Медиком“, е класирано на първо място по обществената поръчка за обновяването на 20 детски площадки в Русе и изграждането на нова в „Дружба 2“. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа и оцени офертите на трима кандидати. Оказа се обаче, че по обособената позиция за инженеринг и обновяване на съществуваща детска площадка в Средна кула няма кандидати и тя бе прекратена. 
На второ място по обособената позиция за обновяването на 20 детски площадки бе класирано ДЗЗД „Практика“, в което влизат русенските „Металпласт инженеринг“ и „Булстрой“. Русенската „Дунав“ пък бе отстранена от участие в процедурата заради несъответствия с условията на поръчката. 
Прогнозната стойност и за трите позиции е 458 217 лева без ДДС, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2016 г.
Поетапното обновяване на детските площадки в Русе се налага, защото много от съоръженията на тях са стари и частично деформирани, а понякога и липсват, настилката е от асфалт или бетон и не е безопасна за игра на децата.