От 6 февруари Общината ще налага санкции на всички превозвачи и пътници, които нарушават работата на новата система за електронно таксуване. Безкомпромисно ще се наказват действията на тези, които възпрепятстват издаването на електронни билети или пречат на работата на валидаторите, както и на дейността на инспекторите по контрола. Тези мерки се налагат поради зачестилите сигнали от граждани, че електронното таксуване на пътници към този момент не е достатъчно ефективно, а служителите и фирмите на градския транспорт системно извършват нарушения.  
До 6 февруари ще бъде въведен дистанционен контрол на работата на валидаторите в автобусите, който ще се извършва от фирмата за поддръжка на системата и от инспекторите за наблюдение на градския транспорт. Това стана ясно на среща между екипа по управление на проекта за интегриран градски транспорт, представители на фирмите превозвачи и изпълнителя по договора ДЗЗД „е-Трафик 2014“. Освен това всички съобщения на телефон 082 828970 за манипулации и повреди в оборудването ще се записват, като така ще се подобри работата с нововъведената система и ще се отстранят нередностите. Общината разчита на сигналите и на активната комуникация с гражданите, за да се оптимизира работата на администрацията и да се подобрят използваните от русенци услуги.
Целта на новата система за електронно таксуване е да улесни гражданите чрез използването на електронните билети и карти, да въведе ред, прозрачност, контрол и отчетност в обществения градски транспорт, както и да се повиши събираемостта на средствата от карти и билети. Общината ще продължи да работи за оптимизирането и подобряването на работата със системата за интегриран градски транспорт, докато всеки превозвач, шофьор и гражданин придобие необходимите компетенции.