985 200 лева с ДДС е прогнозната стойност по обществената поръчка за 3-годишното сервизно обслужване на линейния ускорител в Комплексния онкологичен център. Това става ясно от писмото на управителя на лечебното заведение д-р Камен Кожухаров до Общинския съвет с искане да се даде съгласие за провеждане на процедурата. 
Стойността на апаратурата е над 4 милиона лева, а срокът на гаранционното обслужване е изтекъл. Затова трябва да се сключи договор за сервизно обслужване, за който е необходимо решение на ОбС.