Родителите, които получават детски надбавки, отново трябва да подадат заявления до дирекция „Социално подпомагане“. В тях те трябва да посочат, че живеят постоянно в страната, както и евентуални промени. 
Заявленията ще се подават по специален график, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. До края на януари това трябва да направят семействата, които са получавали помощи от 1 март 2015 г. Тези, на които помощи са отпуснати от 1 април и 1 май миналата година, трябва да подадат заявления до 29 февруари т.г. До 31 март се очаква това да направят тези, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли м.г. Заявления-декларации ще подават и родители, които живеят, без да са сключили граждански брак. До месец след депозиране на документите от дирекцията ще извършат проверка.