Ниските температури превърнаха езерото Сребърна в ледена пързалка и само за няколко дена то вече е застлано с 10 сантриметра лед, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите. 
Единствено в центъра на голямото водно огледало има незамръзнало петно, на което предвидливо са се струпали постояно пребиваващите в резервата птици, сред които са водни кокошки, зеленоглави патици и корморани. На територията на резервата има и голямо ято от белочели гъски.
От екоинспекцията предупреждават гостите в резервата да не се изкушават в екстремен риболов през дупки в леда, за да няма неприятни инциденти.