Над 10 000 компании от сектора на информационните и комуникационните технологии у нас ще генерират приблизително 5,5 млрд. долара приходи през 2016 г. Това би позволило ръст в границите на около 5% и съотношение спрямо БВП, надхвърлящо 11%. Тази прогноза прави независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.
Според анализаторите най-добри шансове за ръст имат софтуерният сектор, доставчиците на телеком оборудване, IT дистрибуцията и контактните центрове. През годината телеком бизнесът в страната ще стабилизира приходите си и вероятно ще има лек ръст, допълнително стимулиран от смяната на собствеността в БТК (Vivacom), придобита от Спас Русев и на blizoo, купена от „Мтел“.
Експертите прогнозират по-силен темп на развитие за облачните технологии, мобилните приложения, електронните магазини и бизнес софтуера.
Като сериозни продуктови тенденции на пазара в страната се очертават увеличаването на водещата позиция на смартфоните, забавянето на продажбите на таблети и връщането на лаптопа като генератор на PC индустрията. Добро развитие се очаква при мрежовите технологии на всички нива.
Според прогнозата ще се задълбочат двете нови тенденции в живота на обществото - ръстът на онлайн магазините и на платформите за електронно обслужване на клиенти във всички сектори - от банковия до комуналния и телеком сектора. Като резултат през годината се предвижда масово закриване на банкови офиси, гишета и магазини за обслужване на клиенти.
Очаква се тенденцията за висок темп на развитие и ръст на приходите на китайските технологични компании на българския пазар да продължи.