По инициатива на общинската съветничка от БСП Вергилия Грънчарова вчера всички нейни колеги в Общинския съвет получиха стикерчета, израз на съпричастност към болните от синдрома на Даун. 21 март е Международният ден на хората с дефект на 21-вата хромозома. Заедно с Грънчарова в Общинския съвет бяха и две деца, страдащи от тази болест. Двете момченца подариха на кмета специален календар от сдружението на родителите на деца със синдром на Даун. Пламен Стоилов се снима с тях и заяви от името на общинското ръководство и общинските съветници, че местната власт е готова да подкрепя и тези русенски деца.