До 28 февруари 2016 г. всеки действащ земеделски производител е длъжен да се пререгистрира, съобщи Областната дирекция „Земеделие“ - Русе. Съгласно изискванията на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, всеки от тях трябва ежегодно да подава в ОДЗ или общински служби актуална информация за дейността си като попълни анкетна карта с формуляри.
Въз основа на представената информация ОДЗ-Русе заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.
Регистрация на нови земеделски производители се извършва целогодишно.
От областната дирекция „Земеделие“ обръщат внимание, че само регистрирани земеделски производители могат да се възползват от подпомагане по мерките на ПРСР, както и от директните плащания, поради което пререгистрацията в посочения срок е много важна.