2223 земеделски производители от Русенско са подали документи за регистрация в областната дирекция „Земеделие и гори“ за стопанската година, научи „Утро“. За поредна година броят им намалява, макар темповете на това снижение да стихват. Регистрираните през миналата година бяха 2261. Срокът за пререгистрация изтече в края на февруари и към момента се приемат само документи за новостартирал агробизнес. Броят на земеделски производители обаче едва ли ще се промени съществено оттук нататък. През 2009 г. регистрираните бяха над 2500.
Според променените през миналата година правила, регистрираните земеделски производители или упълномощените от тях лица трябва да представят в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си. На тази база областната дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския производител за срока до 28 февруари 2014 г. Регистрираните производители със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват за финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове и централния бюджет на ДФ „Земеделие“. Те имат правото да получават безплатни съвети от Националната служба за съвети в земеделието, да получават безплатна информация, анализи и прогнози от областната дирекция, както и да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти.
Земеделският производител, който не се регистрира в този срок, губи правото си за заверка на регистрационната си карта за следващата година. Това означава, че той ще загуби правото си да кандидатства с проекти по европейските програми, както и да получава безплатните услуги, предоставяни от държавата.