Една от емблематичните русенски сгради вече започва отново да се изпълва с живот. По-старите русенци помнят красивата постройка на улица „Славянска“ като Дом на моряка - близо половин век на този адрес жителите на града знаеха, че там ще намерят интерклуб, фотографски клуб, кафене, дори профсъюзен театър. От онези вълнуващи и кипежни времена и досега е запазено едно старо, но красиво пиано, което се намира в залата на първия етаж и чака по-добри времена, за да бъде акордирано и да си върне едновремешния блясък и звук. 
Всъщност, голямата красива къща е построена през 1898 година за жилище и магазини на богатия русенски търговец Панайот Спасов. Спасов бил известен и с прякора „Гаваза“, което ще рече пазач, а преди Освобождението е имал голям склад за храни близо до вапорската скеля - пътническото пристанище. 
След нахлуването на демокрацията в края на 1989 година сградата известно време продължи да се пълни с живот и 
дори артистичният кипеж там бе повече отпреди
За да заглъхне всичко това задълго в периода на реституционните процеси. 
Днес сградата полека-лека започва да връща същността си отпреди, макар и не точно като някогашния дом на моряка, но отново свързана именно с тази професия. Тук е настанена една част от „Морска администрация“, като плановете за разгръщането на новите дейности са мащабни и със сигурност интересни. 
От тази година по новия устройствен правилник бе създадена главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“, което налага преструктуриране в дирекцията „Речен надзор“ и изнасянето на отдела за квалификация и регистрация на морските лица в нови помещения, обяснява заместник изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ капитан далечно плаване Георги Иванов. Отделът ще заеме първия етаж на улица „Славянска“, но това ще стане, след като бъде извършен сериозен ремонт на помещението, уточнява капитанът. Цялата просторна зала, която е с площ от 80 квадратни метра, плюс помещението в съседство от 20 квадратни метра, ще бъдат приспособени за дейностите на новите си обитатели. Всички, които са свързани с моряшката професия, вече знаят, че тук се провеждат изпитите за правоспособност, сега изпитната комисия обикновено провежда тестовете на втория етаж в тази сграда, казва кап.Иванов. Сега вече предстои и 
сертификатите за морските лица по вътрешните водни пътища да бъдат отпечатвани и издавани в Русе
Тези сертификати са ценни книги, затова за тяхното отпечатване е нужна специална техника - апаратура, принтери, освен това са необходими и специални шкафове за съхраняване на регистъра на морските лица, обяснява капитанът. И припомня, че досиетата за всички моряци се съхраняват, докато притежателите на такива документи навършат 90-годишна възраст. В момента регистърът в Русе съхранява картони на 13 000 души - тук се пазят и документите на тези, които плават по море, но са регистрирани именно в Русе. От тях около 3000 са хората, които упражняват по един или друг начин правоспособността си да плават като корабоводители или механици. За цялата тази картотека трябва да се създадат условия за адекватно съхраняване, което ще бъде предвидено в проекта за ремонт. 
Наскоро една столична информационна агенция разпространи интригуващата „новина“ със заглавие „Дават 80 000 лв. за дизайнерски мебели на петима чиновници от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в Русе. Според това съобщение средната цена на едно от петте работни места щяла да бъде по над 15 000 лв. 
Истината е, че първо трябва да се направи окабеляване на доста голямото помещение, като се вземе предвид това, че 
сградата е паметник на културата и в нея е недопустимо да се кърти и пробива
обяснява кап.Иванов. Естествено, сумата за прокарването на кабелите, влиза в средствата, предвидени за оборудването на залата. Както влиза и обезпечаването на топлото в грамадния салон с високите 6 метра стени и големите прозорци, което прави сериозна задачата да се поддържа определена температура вътре. Петте стола и петте бюра на служителите, които ще работят тук, са само част от работата по изграждането на съвременен фронтофис, който ще извършва нужните за морячеството услуги. А и да се говори за дизайнерски мебели определено е пресилено, усмихва се зам.-директорът на „Морска администрация“. 
Самата изпитна зала вече е оборудвана с десет компютъра, изпитването там е електронно, като в помещението има и видеонаблюдение. След като се направи ремонтът на първия етаж и фронтофисът придобие завършен вид, ще можем да помислим и за третия етаж, казва капитанът. Замисълът е „Морска администрация“ в партньорство с Русенския университет да кандидатства с проект по програма „Иновации и конкурентоспособност“, за да се изработи и постави тренажор за проверка на практическите умения на кандидат-моряците и за начално обучение. 
Тази идея ще бъде поредната сериозна стъпка към нещо изключително важно според кап.Иванов: цялостното изграждане на един 
модерен информационно-образователен център за подготовка на бъдещи капитани 
и механици - кадри за вътрешното корабоплаване. Той и неговите колеги мечтаят за това от доста време, а преди две години, когато „Морска администрация“ работеше по международния проект NELLI с фокус върху Дунавския транспортен коридор, мечтата започна да придобива и конкретни очертания. Очертава се сериозен недостиг на моряшки кадри, всички корабоплавателни компании вече изпитват този недостиг и това е сега, при все че има криза и че корабоплаването тук не е толкова интензивно, както е било, коментира с тревога кап.Иванов. Проблемът все повече се задълбочава и има вероятност не след дълго да стигнем до момент, когато 
корабите, натоварени със стока, ще престояват в пристанища и няма да могат да потеглят
защото техният собственик няма да може да намери екипаж, продължава русенецът. Според него трябва да се вземат мерки незабавно, за да бъде спрян процесът на стопяване на моряшките кадри. А информационният център, който ще заработи в някогашния Дома на моряка, ще може да популяризира професията пред младите хора. Освен това, когато те изпробват себе си на тренажора, със сигурност голяма част от тях ще изпитат тръпката на приключението да бъдеш моряк. 
Ще разчитаме на Русенския университет техните специалисти и студенти да разработят специални игри, които да добавят още адреналин и заедно с него и познание за романтичната професия, която в Русе е съществувала, откакто свят светува, а сега е на път да се заличи. 
Капитан Георги Иванов смята, че ако всичко върви според предвижданията, ремонтът на първия етаж би могъл да започне още в началото на следващата година. А през средата на 2016-а „Морска администрация“ и Русенският университет да са готови с проекта за тренажора. И постепенно сградата на „Славянска“ да се превърне отново в истински привлекателна и необходима за днешните и бъдещите моряци точка.