Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на шуменската фирма „Ес Пи Консулт“, като я обяви за неоснователна. Тя обжалваше класирането на участниците в обществената поръчка за избор на консултант за реализацията на най-мащабния проект за интегриран градски транспорт на Русе на стойност близо 30 милиона лева. Според консултанта от Шумен, класиран на второ място, офертите са оценени субективно в нарушение на принципите на прозрачност, свободна и лоялна конкуренция. Още повече, че спечелилото обществената поръчка „Обединение консултанти за ЗУП-ГТ-Русе“ е подало най-скъпата оферта.
Тази жалба от 5 февруари всъщност блокира работата по целия проект, докато течеше нейното разглеждане. С решението си обаче антимонополният орган не вижда нищо нередно в класирането на Общината. Освен това възлага на „Ес Пи Консулт“ да заплати направените разходи в хода на производството, които са в размер на 150 лева. Решението може да бъде обжалвано във Върховния административен съд.
В проекта за интегриран градски транспорт, който Община Русе спечели по ОП „Регионално развитие“, са включени пробивът при „Кауфланд“, изграждане на велоалеи, стрелки за борба с трафика, въвеждане на електронна система за таксуване на пътниците, рехабилитация на тролейбусната контактна мрежа и стълбове и обновяване на тролеите.