Неправилно Община Русе е вменила вина на бившия си главен архитект Симеон Рангелов и го е отстранила от ръководния му пост на 25 юли 2014 година. Това реши на последна инстанция състав на Върховния административен съд /ВАС/, който по подобие на своите колеги в Русе сметна, че Рангелов е уволнен незаконно.        
„От вас чувам за решението на съда и не мога да го коментирам, тъй като след този развой са възможни няколко варианта. Вероятно ще разговарям с кмета Пламен Стоилов и тогава ще преценя действията си“, коментира за „Утро“ Рангелов.
Дисциплинарното производство срещу Рангелов започна покрай скандала с преместваемия обект „План Б“.  Тогава кметът Стоилов поиска оставката на главния архитект, но не я получи. През юни 2013 година Русенската окръжна прокуратура изпрати писмо до Община Русе, с което поиска от кмета да издаде две заповеди за премахване на незаконни според тях строежи - на самото заведение и на навеса към него. Заради това бе свикан и дисциплинарен съвет, който да обсъди нарушенията на главния архитект, тъй като именно той е дал благословията си преместваемото по документи заведение да бъде изградено. Според наказващите Рангелов е допуснал и грешки в изпълнение на задълженията си, а отделно е уронил и престижа на Община Русе. На 25 юли 2014 г. той бе уволнен, а мястото му бе заето от арх.Живка Бучуковска.
Междувременно кметът действително издаде заповеди за събаряне на прословутото заведение срещу хотел „Космополитън“, но бизнесменът Красимир Даков ги обжалва пред съда. След повече от година съдебни битки през декември 2014 г. ВАС окончателно отсече, че „План Б“ е напълно и изцяло преместваем обект. И се оказа, че реално главният архитект е издал съвсем редовни разрешителни, макар че главата му вече бе отсечена.
С оглед преките служебни задължения на главния архитект да издава индивидуални административни актове, каквито безспорно са гореописаните разрешения за поставяне и строеж, то те са издадени в изпълнение на вменените му служебни задължения и не могат да обусловят твърдяното дисциплинарно нарушение. Евентуалната бъдеща незаконосъобразност на тези актове не може да доведе до неизпълнение на неговите служебните задължения, сметна съдът в Русе на първа инстанция на 9 декември 2014 година. А решението му бе потвърдено година по-късно и от върховните съдии.
Не е установено по категоричен и безспорен начин, че описаните от Община Русе нарушения са извършени от наказания главен архитект, пише в мотивите си ВАС. Още повече, че в конкретния случай от действията на Рангелов изцяло липсвали вредни последици за държавната служба или за гражданите. Така бившият главен архитект излезе от казуса чист и е въпрос на време да се разбере дали отново ще се върне на ръководния пост в Общината или ще избере друг вариант.