Отворено писмо до медиите разпространи „Дунарит“ АД относно  съмнения и неверни квалификации изказани  в ефира на БНТ1 в предаването „Още от деня“ излъчено на 08.12.2015 г. Предлагаме ви пълния текст.
Уважаеми дами и господа,
На 08.12.2015 г в предаването „Още от деня“  по БНТ1, гостуващият бивш изпълнителен директор на КТБ АД (в несъстоятелност) Любомир Весов зададе въпрос, който формира негативни и незаслужени внушения по адрес на „Дунарит“ АД. Също така, той изказа неверни квалификации за фирмата, които засегнаха нейното име и достойнството на работещите в дружеството.
С оглед на това разпространяваме настоящото отворено писмо като отговор.
В предаването Г-н Весов попита:
„Дали фирма „Дунарит“ не финансира пребиваването на Цветан Василев в Белград?“
Уважаеми г-н Весов, отговорът на този въпрос е- категорично НЕ и по никакъв начин! Нещо повече, което вероятно ще Ви изненада - не са изплащани  дори дивиденти на акционерите за 2014 г, което би бил напълно  законен път на финансиране, за което говорите.
След изказването на г-н Весов в предаването  последва масирана проверка от всички възможни държавни органи, която ще докаже,  че тези  внушения са безпочвени.
На второ  място г-н Весов с драматична некомпетентност категоризира и обрисува фирма „Дунарит“ като незначителна и безперспективна, с което накърни нейната репутация.
Уважаеми г-н Весов, срещу Вашите думи  посочваме  само няколко факти :
В „Дунарит“ АД работят 900 души, дружеството произвежда и реализира продукция за 90 милиона лева годишно. За десет години производството и продажбите са увеличени  десет пъти !
Всяка година се бележи ръст във финансовия резултат на дружеството.
„Дунарит“ АД е изряден платец към държавата, своите служители и партньори. През 2015 г. платените данъци и осигуровки ще възлязат на 13 милиона лева.
Фирмата е позната на международните пазари и работи с първокласни клиенти.
В очите на хората, които познават „Дунарит“ АД, квалификациите на г-н Весов по отношение на пазарната и продуктова политика са обидни и смешни.
Фирмата е със 113 годишна история и ние вярваме, че тя ще продължава да е значима не само за русенския регион, но и за държавата в сферата на отбранителната индустрия.
От името на „Дунарит“ АД: 
(инж. Кръстю Кръстев - Изпълнителен директор)
14 декември 2015 г