Окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев се включи в обсъждането на вариантите за реорганизация на съдебната карта. Дискусията се състоя в Апелативния съд във Велико Търново, а участие в нея взеха трима от членовете на Висшия съдебен съвет /ВСС/, апелативният прокурор Огнян Басарболиев и още 40 магистрати.
На срещата бе посочено, че едва ли в близко време ще сме свидетели на драстични промени, като Милка Итова от ВСС подчерта, че реформата може да бъде извършена по-безболезнено, ако се пренасочат наличните магистрати и служители в по-натоварените съдилища. А закриването на съдилища трябва да е краен и задълбочено обсъден вариант.
Съдии от апелативния район са категорични, че ВСС следва да изиска от министъра на правосъдието обосновано становище за съдебната реформа от всеки един съд поотделно. Това становище бе подкрепено от бившия окръжен и настоящ апелативен прокурор Басарболиев, който е посочил, че по същият начин трябва да се процедира и с прокуратурите.