Европейската комисия /ЕК/ е запозната със ситуацията със замърсения въздух в Русе. Компетентните органи в България предприемат мерки за справяне с проблема посредством инспекции и измервания на място. Това се казва в официално писмо на Европейската комисия, която бе сезирана от евродепутата Светослав Малинов. В началото на октомври той изпрати въпрос до ЕК относно казуса, като се позова на тревогата от промишлено обгазяване, което тормози града. 
В получения отговор ЕК обяснява, че на местно ниво институциите работят по свеждането до минимум на замърсяването на въздуха, водите и почвите чрез прилагането на най-добрите налични техники и определянето на пределно допустими стойности за емисиите на замърсители. Освен това от комисията припомнят, че водят дело срещу България в Съда на ЕС за трайно високи равнища на прахови частици в атмосферния въздух, които представляват значителен риск за общественото здраве. И посочват, че зоната за следене на качеството на въздуха, където се намира Русе, е включена в производството за неизпълнение на задължения пред Съда на ЕС. Делото все още не е приключило.
Малинов пък пише на официалната си страница, че ако България не вземе сериозни мерки по този въпрос, може да бъде изправена пред парична санкция за продължителния отказ да приложи европейското законодателство. Евродепутатът припомня, че до институциите в Брюксел е изпратена подписка, подкрепена от над 500 русенци, която призовава за намеса срещу замърсяването на околната среда и застрашаването на здравето на жителите на града.
Вероятно сред мерките на местно ниво, които ЕК описва в официалния си отговор, е дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Както е известно, тя води не едно и две дела срещу големи промишлени замърсители. Преди седмици екоинспекцията окончателно спечели спора, свързан със жалузите на едно от халетата на „Монтюпе“. Според съда своеобразните прозорци трябва да останат затворени, тъй като монтирането им не е съгласувано с РИОСВ, а и има данни, че когато са отворени, рязко се повишава нивото на замърсяване на въздуха. Продължава обаче спорът за една от леярните на алуминий във френския завод, която в края на септември бе запечатана. От дружеството обжалваха заповедта за спиране на производствената линия. А докато тече съдебната сага дали запечатването е правилно, Върховният административен съд сметна, че леярната трябва да продължи да функционира.