Русенската фирма „Комуналефект сервиз“ е класирана на първо място по обществената поръчка за стопанисването и експлоатацията на регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа и оцени офертите на четирима кандидати. 
Консорциумът между русенските „Берус“ и „Вега сервиз“ остана на второ място в класирането. Останалите двама кандидати - пловдивската „Мит и Ко“ и ДЗЗД „Рисайлинг енд уейст калекшън“, което включва русенската „Декра-строй“ и новозагорската „Сорико“, бяха отстранени от участие в процедурата, тъй като офертите им не отговарят на предварително обявените условия.
Фирмата победител е с управител Васил Ненчев и широк предмет на дейност. Общата стойност на поръчката е 3 125 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 5 години. Сметището е изградено върху площ от 292 дка общинска земя, като в неговите граници има свободни терени, предвидени за изграждане още клетки за неопасни и опасни отпадъци.