Предложените три варианта за магистралния път Русе-Велико Търново ще бъдат разгледани от допълнително сформирана широко експертна комисия, която да изрази мнение за избора на вариант. Това решиха участниците във вчерашното заседание на Областния съвет за развитие на Русенска област. 
Предложение всички русенски общини да преминат към инвестиционната програма за развитие на Северозападна България, Родопите, Странджата, пограничните, планинските и полупланински слабо развити региони ще бъде изпратено до регионалното министерство до 17 декември. Проектите на общините са основно за ремонт на пътища, подобряване на транспортната свързаност и учебната база и имат ключова роля за икономическото развитие на всяка от тях. 
Към настоящия момент в Русенска област не съществува нито една институция за деца, стана ясно още на заседанието, на което беше одобрена и областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2016-2020 г. Целта е през следващите години да се осигури ефективна грижа за възрастните хора, като ще се търсят варианти за закриване или преобразуване на специализираните институции за възрастни в областта.