Тласкачът „Видин“, собственост на фирма с адрес в София, е потънал вчера призори в района на пристанище-Силистра. Корабът не е в експлоатация от много години и както бил вързан за понтона, се килнал на десния си борд и опрял дъното поради ниската вода.
Още вчера говорих с комисар Димитър Павлов да изпрати бонови заграждения в района за неутрализиране на евентуален теч на газьол, каза вчера за „Утро“ директорът на дирекция „Речен надзор-Русе“ към „Морска администрация“ кап.Иван Жеков. Комисия ще изследва причината за потъването, предварителните предположения са, че най-вероятно в тласкача е влязла вода през отворени люкове на машинното отделение.