Готвим се много усилено да участваме в новата оперативна програма „Околна среда“ с проекти за ВиК мрежата в кварталите Средна кула и Долапите и за Мартен, Тетово и Николово, което до голяма степен ще подобри условията на живот там. През 2016 г. ще кандидатстваме, ще  направим процедурите, а през 2017 г. ще започнем да строим. Това каза за „Утро“ кметът Пламен Стоилов, като допълни, че тогава се надява да бъде решен и проблемът със Средна кула. 
Той посочи, че в подготовката на програма „Региони в растеж“ до края на годината ще бъдат поискани целеви средства, с които да бъдат обновени ВиК и канализационните системи на четири улици, които предстои да бъдат реконструирани - „Райко Даскалов“, „Църковна независимост“, „Славянска“ и „Баба Тонка“, които ще придобият вида на „Александровска“ и така центърът ще стане модерен и директно свързан с кея. Условие на оперативните програми е, когато правиш инфраструктура, подземните комуникации да бъдат изцяло ремонтирани и да имат гаранция, че пет години няма да създават проблеми, уточни Стоилов.