Община Русе е сред отличниците в класацията „Индекс на Местната система за почтеност-2015“ на асоциация „Прозрачност без граници“, стана ясно при представянето на резултатите вчера в София. Особен акцент при проучванията на кметската институция в Русе е поставен върху финансовата и бюджетната прозрачност. Стратегията за инвестиционен и сити маркетинг на Общината пък е оценена като добра практика в сферата на взаимодействие с бизнеса. Гражданският сектор в Русе заема почетното трето място, а бизнес секторът се нарежда на четвърта позиция в националната класация.
Индексът за изследване на почтеността засяга различни институции, като се започне от Общински съвет, общинска администрация, мине се през политически партии, съдебна власт, полиция и се стигне до бизнес, медии и гражданско общество в 27-те областни центрове в България. Това е първата по рода си годишна сравнителна класация на ключови институции на местната власт, които изграждат системата на почтено и отговорно управление на местно ниво в България.У