От вчера влезе в сила таванът на таксите за транзакции с банкови карти. Цената на всички операции с кредитни карти се ограничава до 0.3 на сто от стойността на покупката. При дебитните карти таванът ще бъде 0.2 на сто. Лимитите идват като част от европейското законодателство в сектора.
Когато потребителите използват кредитни или дебитни карти, процент от покупката се заплаща от търговеца чрез неговата банка на компанията, издала картата. Този разход за бизнеса е познат още като „обменна такса“ (intercharge fee). Новите правила ограничават тези такси до 0.2% за транзакции с дебитна карта и 0.3% с кредитна карта. Цената на транзакцията се уговаря между банките и търговците и реално е калкулирана в стойността на стоките или услугите, които купуваме.
Новите ограничения вероятно ще провокират повече електронни плащания. Би трябвало търговците да предлагат по-евтини услуги на самия потребител и стоки. Европейската регулация позволява на правителствата на държавите членки да поставят по-ниски тавани за вътрешни картови транзакции.
Таксите, които плащат търговците на банките за всяка покупка на ПОС терминал, и досега са причина малките фирми да не предлагат тази услуга, а да приемат плащания само в брой.