Кметът на Две могили Божидар Борисов ще получава 1500 лева основна месечна заплата, а селските кметове ще взимат от 800 до 850 лева. Това решиха с пълно мнозинство общинските съветници в градчето. Кметовете на Баниска Ангелина Начева, на Кацелово Иван Николаев, на Бъзовец Георги Георгиев и на Батишница Недко Христов ще работят за по 850 лева месечно възнаграждение. Техните колеги Сетвийе Имамова от Помен, Исмет Османов от Чилнов и Михаил Трифонов от Каран Върбовка ще се разписват срещу 800 лева. Толкова ще получават и кметовете на Острица Йордан Йорданов и на Могилино Петко Петков. 
Възнагражденията на кметовете са съобразени с числеността на населението, което управляват, както и с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.