Пето поред плащане по облигационния си заем е извършено от „Топлофикация Русе“, съобщи дружеството чрез Българска фондова борса. Изплатената по купона сума е в размер на 119 014 лева.
През ноември миналата година „Топлофикация Русе“ пусна за търговия на БФБ-София 4000 броя лихвоносни облигации на обща стойност 4 млн. лева. Годишният лихвен процент по емисията е 6.00%, което я прави много привлекателна за инвеститорите. Падежът е на 27.02.2019 г.