Четирима са регистрираните досега кандидати за ректорския кабинет в Русенския университет. Според устава на РУ се допуска претенденти за престижната позиция да се регистрират до два дни преди датата на избора, която е 12 януари 2016 година. Но вероятността да се появят други сериозни опоненти на четиримата заявили своите намерения досега е много слаба, коментират от университета.
До този момент кандидати за ректорското място са двама от сегашните заместници на член-кор. проф. Христо Белоев - проф.Михаил Илиев, зам.-ректор по учебната част, и проф.Велизара Пенчева, зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение. Освен тях като ректори се виждат също проф.Росен Иванов, декан на Транспортния факултет, и проф.Красимир Ениманев, преподавател по индустриален инженеринг и регионално развитие във факултета по бизнес и мениджмънт.   
На 12 януари с тайно гласуване 277 членове на Общото събрание ще изберат новия ректор, който ще поеме управлението на университета след изтичането на втория мандат на Белоев. Ще гласуват 221 хабилитирани преподаватели, 45 студенти и докторанти, 3 представители на администрацията на университета и 8 нехабилитирани преподаватели - по един от всеки от факултетите.