Неизвестни засега експерти с неизяснен профил и познания се очаква да внесат светлина около обвития с догадки и предположения статут на имоти в района на бившето КТМ, където „Полисан“ иска да се разширява и осъщестявява нови инвестиции. Това реши състав на Русенския административен съд, който обаче едва след като получи въпросите към вещите лица ще реши какви експерти да назначи и колко време ще им даде да изследват обстоятелствата около ситуацията. А отсега страните по делото прогнозираха, че издирването на компетентни експерти ще е сложно. 
Спорът, който стигна до съда, се корени в две решения на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. „Полисан“ има разрешение да увеличи капацитета на съществуващата в завода инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона на 200 000 тона годишно. Тази зелена светлина обаче бе оспорена от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ чрез председателя му Недялко Попов и партия „Зелените“ чрез адвокат Анатоли Казаков. По същото дело „Полисан“ пък оспорва забраната от РИОСВ заводът да изгради нов комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизел от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 тона годишно.
Смут предизвика информацията, че разрастването на дружеството е планирано върху земи от държавния горски фонд. Затова бе поискана информация от главния архитект на Община Русе Живка Бучуковска за актуалния общ градоустройствен план и предназначението на имотите в района на бившето КТМ. Полученият отговор обаче бе схематичен и не задоволи с конкретика нито една от страните по делото. 
Изискана бе и справка от Басейнова дирекция за това дали някой поддържа канализацията на територията на бившето КТМ, стопанинът редовен оператор ли е и може ли да носи отговорност за генерираните промишлени води. Оказа се, че на площадката с площ от 600 декара е предвидена канализационна мрежа за дъждовни и отпадни води, но годна е единствено тази за дъжд. Имало терен за изграждане на пречиствателна станция, но никога не са започвали действия по нейното строителство. А отпадните води се зауствали директно в Дунав. Оператор на канализацията нямало, тъй като никоя фирма не отговаряла на изискванията.
И тъй като отговорите на институциите станаха повод за нова порция въпросителни, освен експертиза, съдът сметна, че трябва Община Русе да предостави всички заповеди, които са издавани след 2002 година и касаят предназначението на имотите, на които иска да разширява „Полисан“. Така в близко бъдеще обърканата ситуация трябва да започне да се разплита.
 

И върховните съдии отрязаха предварителното разширение

„Полисан“ да не предприема дейности по увеличаване на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно на 200 000 тона годишно докато няма окончателно съдебно решение дали позволеното разширение е правилно и законно. Това отсече на последна инстанция Върховният административен съд и потвърди становището на русенските си колеги.
Както „Утро“ писа, на 12 октомври административните магистрати заявиха, че за да иска дружеството да увеличи производството си докато тече спор дали това е законно или не, трябва да посочи особено важен интерес. В искането си обаче химическият завод не е посочил нито едно обстоятелство, свързано с такава категория интерес. Посочени били основания, които касаели опасност от осуетяване или затруднение на изпълнението на разширението и чисто частната заинтересованост около разрастването.