Как да се построи завод за енергия от химически отпадъци показаха представители на „ПОСКО Констракшън“ по време на първия по рода си Българо-корейски бизнес форум, който се проведе в Русе. Презентацията направи г-н Ю, старши мениджър „Външно-търговски операции“. Другите две представяния бяха на ФОРСБЕЛ - „Технологии за обезвреждане на отпадъци“ и на АнТ21 - „Построяване и опериране на пречиствателна станция за отпадни води“.
Форумът бе съвместна инициатива на Община Русе, Корейската държавна агенция за насърчаване на търговията и инвестициите - КОТРА с висока дипломатическа подкрепа от София и Сеул. Целта беше споделянето на опита на Корея по отношение на изпълнението на проекти в сферата на околната среда, преработване на отпадъци и пречистване на води. Основният фокус на събитието беше насочен към насърчаване на директните контакти между българските и корейските делови среди, обменяйки добри производствени и търговски практики.