Конкурс за назначаване на 11 служители в сектор „Спасителна дейност“ обяви ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ за поделението си в Русе. Вакантните длъжности са за шестима спасители, които едновременно ще шофират подемно-транспортни машини, самоходна техника и автобус и за петима водачи на специални автомобили.
Повече информация за условията на конкурса може да се намери на сайта на МВР http://www.dhr.mvr.bg/Competition/Entrance/Chl.142_T1/PBZN_RUS_4787.htm
Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден до 22 декември от 9 до 12 часа в приемната до входа в сградата на ОДМВР-Русе на бул. „Ген.Скобелев“49. Телефон за информация - 082/ 882 441.