Поощрение с отличие „Служебна благодарност и грамота“ за проявен висок професионализъм получи прокурорът от Русенската районна прокуратура Венислава Йончева. Наградата бе присъдена от Висшия съдебен съвет /ВСС/ за участието на Йончева в комисия, която е  изготвила доклад за значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури.
В доклада се акцентира върху идеята за ефективно управление на районните прокуратури и равномерна натовареност на прокурорите. Екипът е проучил и анализирал значителен обем информация от исторически източници, статистика за дейността на прокуратурата, статистическа информация от МВР и международни документи, относими към реформата на съдебната карта. Представен е исторически преглед на развитието и организацията на прокуратурата, отразени са международните стандарти при реформиране на съдебната карта, извършен е анализ за натовареността, кадровата обезпеченост и криминалната активност. Комисията е посочила и критерии за промени в териториалната структура на районните прокуратури, както и целите и очакваните резултати от тях.
Заедно с Йончева са наградени още трима прокурори от София, Пловдив и Стара Загора.