Нова електрическа централа ще изгради в Две могили столичната фирма „Биоплан българия“. Тя ще работи с биомаса на комбиниран цикъл за производство на електрическа и топлинна енергия. Годишният й капацитет ще бъде 30 000 тона биотор и 4 446 720 м3 биогаз, от които ще се добиват 9.869 MWh електрическа и 5.868 MWh топлинна енергия. Централата ще бъде изградена в имот от 18,46 декара, който е собственост на фирмата. Чрез сондажен кладенец с дълбочина до 100 метра ще се осигурява вода за технологичните процеси.
Суровините, които ще се ползват за нуждите на централата, са торови маси и силаж. Те ще се доставят от местни животновъдни ферми и от земеделски производители.
Проектите за изграждане на централи на биомаса напоследък започват да изместват тези за фотоволтаици и ветрогенератори. Тенденцията е закономерна, след като през миналата година драстично бяха променени изкупните цени за електроенергията от възобновяеми източници. В момента токът от централите на биомаса се изкупува по 45-46 стотинки за киловат, докато за масовите фотоволтаици се плащат по 23-24 ст., а за ветрогенераторите - 13-15 ст. Разликата е огромна, което обяснява пренасочването на инвеститорите към използване на растителни отпадъци и дървесина за получаването на електроенергия.
В края на миналата година стана ясно, че когенерационна инсталация, работеща с биомаса на комбиниран цикъл за производство на електрическа (500 kW) и топлинна енергия (1000 kW), ще бъде вдигната в Ряхово.