Минималният месечен осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 300 лв. и през следващата година, решиха депутатите при приемането на второ четене на бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за 2016 г. Предложението беше прието при прегласуването с 64 гласа „за“, 10 „против“ и 15 въздържали се. Правителството предлагаше минималния осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите да се увеличи на 330 лева. 
Максималният месечен размер на осигурителния доход и през 2016 г. се запазва 2600 лв., решиха още депутатите. Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. ще са както следва: до 5400 лв. - 420 лв.; от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.; 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.; над 7500 лв. - 550 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г., ще е 420 лв., реши парламентът.