Коледна дарителска кампания обявява за втора година сдружението „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“ /БРТИМ/. Оттам приканват русенци да се включат в кампанията и да си купят от изработените от доброволците на БРТИМ сувенири и картички, като парите ще отидат за играчки и книжки на деца в риск и на русенчета от бедни семейства. Това може да се направи до 23 декември в магазин „Ганг“ на „Княжеска“, в къщичка 31 на Коледния базар и в офиса на сдружението на ул.“Константин Иречек“ 16, етаж 2. В офиса на БРТИМ русенци могат също да дарят играчка или книжка и в замяна ще получат изработен от доброволците коледен подарък.