Българо-румънската търговско-промишлена палата (БРТПП), чието седалище е в Русе, подписа споразумение с швейцарската организация Health Promotion Switzerland, с което стартира процедура за получаване на правомощия да присъжда марката „Приятелска работна среда - България“ на български фирми и институции.
БРТПП вече разполага с обучени по швейцарския модел експерти, които са в състояние да помогнат на мениджърите да изградят специализирани познания в сферата. След успешното приключване на преговорния процес с швейцарската фондация БРТПП ще придобие правата да одитира българските компании и да им присъжда марката за благоприятна работна среда.
Швейцарските компании, които отговарят на изискванията на стандарта, получават марката Friendly Workplace Label („Приятелска работна среда“), която се присъжда от швейцарската фондация в качеството й на институция, упълномощена от държавата да провежда политиката за здравословен начин на живот.
БРТПП адаптира за българските условия критериите за прилагането на швейцарския стандарт и създаде наръчник за здравен мениджмънт във фирмите. В основата на стандарта стоят шест критерия, които насочват процеса на вътрешен одит по опазване на здравето на работното място. Стандартът съответства на качествените критерии на Европейската мрежа за насърчаване на здравето на работното място.
Швейцарският модел показва, че ефективните мерки не са непременно скъпи и организационно сложни. Много от тях могат да бъдат лесно приложени в българските компании: тийм билдинг, честване на фирмено събитие, 10-минутна гимнастика на работното място (за хората, работещи с компютри), кът за хранене, свежи плодове и цветя в помещенията, стъклено шише с изворна вода на всяко бюро, гъвкаво работно време и др.