Еднократен звуков сигнал и съобщение в зелен цвят „Картата е таксувана успешно“ оповестяват, че въвеждането на новите електронни карти в градския транспорт е успешно и пътуването е коректно платено. Таксуването с електронни карти започна от вчера.
При доближаване на електронна карта до устройството за валидиране на дисплея се изписва наличната стойност в картата и възможността за електронен билет, който може да бъде закупен. Пътникът избира една от възможностите чрез натискане на съответното поле върху сензорния дисплей. Картата се доближава отново за извършване на таксуването. При успешно таксуване се чува еднократен звуков сигнал и се извежда съобщение в зелен цвят „Картата е таксувана успешно“. При неуспешно таксуване се чува трикратен звуков сигнал и се извежда съобщение в червен цвят „Картата не беше таксувана“.
Билетите за еднократно пътуване на хартиен носител с баркод се издават от водача на превозното средство от фискален принтер и важат за едно пътуване без прекачване. 
Издадените до момента абонаментни карти продължават да важат да изтичане на срока им. 
Контролът в превозните средства се извършва от контрольори със специални устройства, които проверяват дали в картата има зареден валиден период/стойност, както и дали картата е била таксувана в превозната средство и дали еднократният хартиен билет с баркод е валиден.
Електронното таксуване се реализира по проект европейски проект за подобряване на инфраструктурата и модернизиране на обществения градски транспорт.