От общинския бюджет ще бъде направена допълнителна парична вноска в размер на 14 500 лева до приключването на ликвидацията на „Летище Русе“, решиха общинските съветници на сесията вчера. Оставащите задължения на дружеството са за заплати, счетоводно обслужване, заплащане на ликвидатор, експертиза на документите на дружеството от Държавен архив и данък върху имущество.
След ликвидацията действащата транспортна и друга техника ще бъде предоставена на общинско предприятие „Паркстрой“, за да се използва за поддръжка на района на летището и сградата.