Драстичният спад на лихвите по депозити кара все повече българи да предпочитат алтернативни вложения като инвестиционни фондове, които дават възможност за постигане на по-добра доходност, макар и при по-висок риск, показват данните на Българска народна банка. Към 30 септември активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2,212 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 311.2 млн. лева или с 16.4% в сравнение със септември 2014 г. (1901.3 млн. лева).
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2015 г. е 5.1%, при 4.4% от БВП към септември 2014 г. По-предпочитани са чуждестранните фондове активите на местните са за 795.6 млн. лева, като спрямо същия месец на 2014 г. те намаляват с 10.3 млн. лева (1.3%). В сравнение с юни 2015 г. (848.1 млн. лева) активите намаляват с 52.5 млн. лева (6.2%).
Към края на септември 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 7.7 млн. лева (3%) до 264.3 млн. лева при 256.6 млн. лева към септември 2014 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 5.3 млн. лева (4%) до 136.4 млн. лева. 
Активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял - 49.4% от общия размер, но този дял намалява за сметка на по-рисковите фондове, влагащи спестяванията предимно в акции.